НОВАТА СПОРТСКА ОПРЕМА НА ФК ОВЧЕ ПОЛЕ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА СЕЗОНА 2017/18

Голема благодарност до нашиот верен и несебичен подржувач Наум, сопственик на компанијата за производство на пластична столарија “ФАНТАСТИКО”од с.Горобинци.