Јавен повик за избор на Претседател

ПОРАДИ ИЗМИНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ (ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ)НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗС ФК ОВЧЕ ПОЛЕ – СВЕТИ НИКОЛЕ,УПРАВНИОТ ОДБОР НА СЕДНИЦАТАТА ОДРЖАНА НА 26.10.2017 ГОДИНА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА КАНДИДИРАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗС ФК ОВЧЕ ПОЛЕ СВЕТИ НИКОЛЕ..!!
ГИ ПОВИКУВАМЕ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ДА СЕ ПРИЈАВАТ НАЈДОЦНА ДО 08.11.2017 ГОДИНА.

ИЗБОРОТ ЌЕ СЕ ИЗВРШИ НА ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ ЗАКАЖАНО НА 09.11.2017 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 19.00 ЧАСОТ ВО ГОЛЕМАТА САЛА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ.