Прв тим 2015/2016

Среден ред

18

Иван Колев

Среден ред
15

Дејан Малинов

Среден ред
08

Трајче Илиев

Среден ред
07

Боце Ефремов

Среден ред
13

Напад